Tankens anatomi

___ Billeddannelse af mentale processer ___
___ Hvor i hjerne foregår en bestem mental process ___
___ Anvendelser: Hjerne-kirugi, diagnostik, inspiration til kunstig intelligens ___


Hjerne-skannere

Funktionelle: PET - fMRI - MEG - EEG
Anatomiske: MRI - CT

Eksempel studie: Rykvise øjenbevægelser


Ian Law ved en PET-skanner på Rigshospitalet.

Hjerneskan

<
Endelige skanningsbillede

Analyse