Hjernen i Virtual Reality

Finn Årup Nielsen

Danmarks Tekniske Universitet

1999 februar

fn@imm.dtu.dk/~fn
http://www.imm.dtu.dk/~fn
http://hendrix.imm.dtu.dk


Tankens Anatomi

Funktionel billeddannelse af mentale processer: "Functional Neuroimaging"

VRML

Virtual Reality Modeling Language

Hjernen i Virtual Reality

Visualisering med VRML i hjerneforskning